• 9 / 
  • 18 / 
  • 27 / 
  • 36 / 

Bìa còng 50F4 FO-BC03

Bìa còng 50F4 FO-BC03

- Khổ F4
- Độ dày 50mm.
- Một mặt bìa được sản xuất từ vật liệu simili cao cấp, mặt trong phủ màng OPP.
- Chứa được 330 – 500 tờ F4.
Bìa còng 50F4 FO-BC07

Bìa còng 50F4 FO-BC07

- Khổ F4
- Độ dày: 50mm.
- Hai mặt si
- Chứa được 330 – 500 tờ F4
Bìa còng 50F4 FO-BC13

Bìa còng 50F4 FO-BC13

- Khổ F4
- Độ dày: 50mm.
- Hai mặt si
- Chứa được 330 – 500 tờ F4
Bìa còng 70A4 FO-BC02

Bìa còng 70A4 FO-BC02

- Khổ F4
- Độ dày: 70mm.
- Mặt ngoài được sản xuất từ simili cao cấp, mặt trong phủ màng OPP
- Chứa được 330 – 500 tờ F4
Bìa còng 70A4 FO-BC06

Bìa còng 70A4 FO-BC06

- Khổ F4
- Độ dày: 70mm.
- Hai mặt si
- Chứa được 330 – 500 tờ F4
Bìa còng 70F4 FO-BC04

Bìa còng 70F4 FO-BC04

- Khổ F4
- Độ dày: 70mm.
- Mặt ngoài được sản xuất từ simili cao cấp, mặt trong phủ màng OPP
- Chứa được 330 – 500 tờ F4
Bìa còng 70F4 FO-BC08

Bìa còng 70F4 FO-BC08

- Khổ F4
- Độ dày: 70mm.
- Hai mặt si
- Chứa được 330 – 500 tờ F4
Bìa còng 70F4 FO-BC14

Bìa còng 70F4 FO-BC14

- Khổ F4
- Độ dày: 70mm.
- Mặt ngoài được sản xuất từ simili cao cấp, mặt trong phủ màng OPP
- Chứa được 330 – 500 tờ F4
Bìa còng 90F4 FO-BC10

Bìa còng 90F4 FO-BC10

- Khổ F4
- Độ dày: 90mm.
- Mặt ngoài được sản xuất từ simili cao cấp, mặt trong phủ màng OPP
- Chứa được 330 – 500 tờ F4
Hiển thị từ 28 đến 36 của 166 (19 Trang)

NHÃN HÀNG THUỘC TẬP ĐOÀN THIÊN LONG