• 9 / 
  • 18 / 
  • 27 / 
  • 36 / 

Băng keo trong OPP FO-BKT 20

Băng keo trong OPP FO-BKT 20

- Đảm bảo độ dính cao, khả năng đàn hồi tốt.
- Có thể dính rất chắc trên nhiều chất liệu khác nhau.
Băng keo đục OPP FO-BKD 04

Băng keo đục OPP FO-BKD 04

- Đảm bảo độ dính cao, khả năng đàn hồi tốt.
- Có thể dính rất chắc trên nhiều chất liệu khác nhau.
Băng keo đục OPP FO-BKD 06

Băng keo đục OPP FO-BKD 06

- Đảm bảo độ dính cao, khả năng đàn hồi tốt.
- Có thể dính rất chắc trên nhiều chất liệu khác nhau.
Băng keo đục OPP FO-BKD 08

Băng keo đục OPP FO-BKD 08

- Đảm bảo độ dính cao, khả năng đàn hồi tốt.
- Có thể dính rất chắc trên nhiều chất liệu khác nhau.
Băng keo đục OPP FO-BKD 10

Băng keo đục OPP FO-BKD 10

- Đảm bảo độ dính cao, khả năng đàn hồi tốt.
- Có thể dính rất chắc trên nhiều chất liệu khác nhau.
Băng keo đục OPP FO-BKD 15

Băng keo đục OPP FO-BKD 15

- Đảm bảo độ dính cao, khả năng đàn hồi tốt.
- Có thể dính rất chắc trên nhiều chất liệu khác nhau.
Băng keo đục OPP FO-BKD 20

Băng keo đục OPP FO-BKD 20

- Đảm bảo độ dính cao, khả năng đàn hồi tốt.
- Có thể dính rất chắc trên nhiều chất liệu khác nhau.
Bìa 20 lá A4 FO-DB01

Bìa 20 lá A4 FO-DB01

- Kích thước 307x240x15mm
- Bìa 20 lá
- Quy cách 1 Bìa/túi PP
- Độ dày: Cover 0.6 mm, Pocket 0.04mm
- Khả năng lưu trữ mỗi lá có thể lưu trữ được 10 tờ A4
Bìa 40 lá A4 FO-DB02

Bìa 40 lá A4 FO-DB02

- Kích thước 307x240x25mm
- Bìa 40 lá
- Quy cách 1 Bìa/túi PP
- Độ dày: Cover 0.8 mm, Pocket 0.04mm
- Khả năng lưu trữ mỗi lá có thể lưu trữ được 10 tờ A4
Hiển thị từ 10 đến 18 của 166 (19 Trang)

NHÃN HÀNG THUỘC TẬP ĐOÀN THIÊN LONG