• 9 / 
  • 18 / 
  • 27 / 
  • 36 / 

Băng keo đục OPP FO-BKD 20

Băng keo đục OPP FO-BKD 20

- Đảm bảo độ dính cao, khả năng đàn hồi tốt.
- Có thể dính rất chắc trên nhiều chất liệu khác nhau.
Băng keo đục OPP FO-BKD 15

Băng keo đục OPP FO-BKD 15

- Đảm bảo độ dính cao, khả năng đàn hồi tốt.
- Có thể dính rất chắc trên nhiều chất liệu khác nhau.
Băng keo đục OPP FO-BKD 10

Băng keo đục OPP FO-BKD 10

- Đảm bảo độ dính cao, khả năng đàn hồi tốt.
- Có thể dính rất chắc trên nhiều chất liệu khác nhau.
Băng keo đục OPP FO-BKD 08

Băng keo đục OPP FO-BKD 08

- Đảm bảo độ dính cao, khả năng đàn hồi tốt.
- Có thể dính rất chắc trên nhiều chất liệu khác nhau.
Băng keo đục OPP FO-BKD 06

Băng keo đục OPP FO-BKD 06

- Đảm bảo độ dính cao, khả năng đàn hồi tốt.
- Có thể dính rất chắc trên nhiều chất liệu khác nhau.
Băng keo đục OPP FO-BKD 04

Băng keo đục OPP FO-BKD 04

- Đảm bảo độ dính cao, khả năng đàn hồi tốt.
- Có thể dính rất chắc trên nhiều chất liệu khác nhau.
Băng keo trong OPP FO-BKT 20

Băng keo trong OPP FO-BKT 20

- Đảm bảo độ dính cao, khả năng đàn hồi tốt.
- Có thể dính rất chắc trên nhiều chất liệu khác nhau.
Băng keo trong OPP FO-BKT 15

Băng keo trong OPP FO-BKT 15

- Đảm bảo độ dính cao, khả năng đàn hồi tốt.
- Có thể dính rất chắc trên nhiều chất liệu khác nhau.
Băng keo trong OPP FO-BKT 10

Băng keo trong OPP FO-BKT 10

- Đảm bảo độ dính cao, khả năng đàn hồi tốt.
- Có thể dính rất chắc trên nhiều chất liệu khác nhau.
Hiển thị từ 1 đến 9 của 12 (2 Trang)

NHÃN HÀNG THUỘC TẬP ĐOÀN THIÊN LONG