• 9 / 
  • 18 / 
  • 27 / 
  • 36 / 

Kẹp bướm 32mm FO-DC04

Kẹp bướm 32mm FO-DC04

- Kẹp 32mm
- Có thể kẹp chặt lượng tài liệu ít, mỏng tối đa 25 tờ A4
- 2 cái/hộp, 12 hộp/inner, 144 hộp/thùng
Kẹp bướm 25mm FO-DC03

Kẹp bướm 25mm FO-DC03

- Kẹp 25mm
- Có thể kẹp chặt lượng tài liệu ít, mỏng tối đa 20 tờ A4
- 2 cái/hộp, 12 hộp/inner,240 hộp/thùng
Kẹp bướm 19mm FO-DC02

Kẹp bướm 19mm FO-DC02

- Kẹp 19mm
- Có thể kẹp chặt lượng tài liệu ít, mỏng tối đa 15 tờ A4
- 12 cái/hộp, 12 hộp/inner,360 hộp/thùng
Kẹp bướm 15mm FO-DC01

Kẹp bướm 15mm FO-DC01

- Kẹp 15mm
- Có thể kẹp chặt lượng tài liệu ít, mỏng tối đa 10 tờ A4
- 12 cái/hộp, 12 hộp/inner,360 hộp/thùng
Hiển thị từ 10 đến 13 của 13 (2 Trang)

NHÃN HÀNG THUỘC TẬP ĐOÀN THIÊN LONG