• 9 / 
  • 18 / 
  • 27 / 
  • 36 / 

Gôm FO-E08

Gôm FO-E08

- Tẩy sạch vết chì.
- Tẩy nhẹ tay, không để lại dấu vết đen của chì trên giấy.
- Không bị rách giấy, không bị gãy khi tẩy.
Gôm FO-E07

Gôm FO-E07

- Tẩy sạch vết chì.
- Tẩy nhẹ tay, không để lại dấu vết đen của chì trên giấy.
- Không bị rách giấy, không bị gãy khi tẩy.
Gôm FO-E05

Gôm FO-E05

- Tẩy sạch vết chì.
- Tẩy nhẹ tay, không để lại dấu vết đen của chì trên giấy.
- Không bị rách giấy, không bị gãy khi tẩy.
Gôm FO-E04

Gôm FO-E04

- Tẩy sạch vết chì.
- Tẩy nhẹ tay, không để lại dấu vết đen của chì trên giấy.
- Không bị rách giấy, không bị gãy khi tẩy.
Gôm FO-E03

Gôm FO-E03

- Tẩy sạch vết chì.
- Tẩy nhẹ tay, không để lại dấu vết đen của chì trên giấy.
- Không bị rách giấy, không bị gãy khi tẩy.
Gôm FO-E02

Gôm FO-E02

- Tẩy sạch vết chì.
- Tẩy nhẹ tay, không để lại dấu vết đen của chì trên giấy.
- Không bị rách giấy, không bị gãy khi tẩy.
Gôm FO-E01

Gôm FO-E01

- Tẩy sạch vết chì.
- Tẩy nhẹ tay, không để lại dấu vết đen của chì trên giấy.
- Không bị rách giấy, không bị gãy khi tẩy.
Hiển thị từ 1 đến 7 của 7 (1 Trang)

NHÃN HÀNG THUỘC TẬP ĐOÀN THIÊN LONG