• 9 / 
  • 18 / 
  • 27 / 
  • 36 / 

Máy tính khoa học FLEXIO Fx590VN

Máy tính khoa học FLEXIO Fx590VN

- 453 + 2 tính năng
- Tính năng báo sắp hết pin
- Thực hiện phép chia lấy phần dư (chỉ hiển thị phần dư)
- Tìm ƯCLN, BCNN cho nhiều số
Máy tính FLEXIO CAL-06S

Máy tính FLEXIO CAL-06S

- Kích thước 226 x 160 mm
- Phím "000" rất thuận tiện cho tính toán tiền tệ.
- Có thể sử dụng 2 nguồn năng lượng: Pin và năng lượng ánh sáng.
Máy tính FLEXIO CAL-05P

Máy tính FLEXIO CAL-05P

- Có thể thực hiện 150 bước kiểm tra và tự động hiển thị các số đã nhập hay kết quả tính (Auto Review)
- Có thể sử dụng 2 nguồn năng lượng: Pin và năng lượng ánh sáng.
- Kích thước: 140 x 122 mm
Máy tính FLEXIO CAL-04S

Máy tính FLEXIO CAL-04S

- Hiển thị 12 chữ số
- Kích thước 177 x 107 mm
Máy tính FLEXIO CAL-03S

Máy tính FLEXIO CAL-03S

- Hiển thị 12 chữ số
- Kích thước 175 x 125 mm
Máy tính FLEXIO CAL-02S

Máy tính FLEXIO CAL-02S

- Hiển thị 12 chữ số
- Kích thước 146 x 103 mm
Máy tính FLEXIO CAL-01S

Máy tính FLEXIO CAL-01S

- Hiển thi 12 chữ số
- Kích thước 133 x 112m
Hiển thị từ 1 đến 7 của 7 (1 Trang)

NHÃN HÀNG THUỘC TẬP ĐOÀN THIÊN LONG